Colaborarea între autoritățile de mediu, cetățeni și companii este o prioritate din punct de vedere al sustenabilității, ce trebuie sprijinită în vederea asigurării sănătății publice și protecției mediului. 

La nivel global, problemele de mediu au un nivel sporit de complexitate, fapt pentru care sunt necesare practici și politici de mediu implementate la nivel național, urmărind îmbunătățirea calității vieții și protecția mediului. 

În acest context, companiile au un rol cheie în menținerea calității mediului prin monitorizarea impactului negativ pe care îl generează din activitatea desfășurată asupra mediului înconjurător. 

Cu alte cuvinte, operatorii economici trebuie să identifice efectele negative generate de procesele lor operaționale, având ca responsabilitate un control mult mai eficient, minimizând astfel impactul asupra mediului.

Creșterea responsabilității de mediu – Un obiectiv al companiilor din România

Cadrul legal privind protecția mediului din România se aliniază reglementărilor legale europene, urmărind promovarea dezvoltării durabile și garantarea unui nivel ridicat de protecție a mediului. 

În esență, dezvoltarea durabilă vizează creșterea nivelului de responsabilizare în privința protecției mediului, fiind dependentă de progresul politicilor de mediu, implementate la nivel național.

În acest sens, companiile din România sunt încurajate să abordeze sisteme de management al mediului, ca pilon în asigurarea performanțelor de mediu, având influențe majore asupra activității cu potențial impact asupra mediului.

Este primordial ca firmele generatoare de deșeuri periculoase sau nepericuloase să înțeleagă:

 • importanța gestionării corecte a deșeurilor;
 • necesitatea implementării unui management al mediului eficient, ce are la bază o viziune sustenabilă;
 • legislația de mediu în vigoare;
 • nevoia de îmbunătățire continuă.

Ce obligații legale au companiile din România din perspectiva mediului?

Cunoașterea și înțelegerea cadrului legal privind protecția mediului este crucială în vederea stabilirii obligațiilor ce trebuie respectate. 

Aceste obligații trebuie identificate și înțelese din perspectiva activităților desfășurate de companii, acestea încadrându-se în diferite legi și proceduri privind protecția mediului. 

Dacă vorbim de generatori de deșeuri periculoase și nepericuloase, aceste companii au ca obligații legale:

 • Obținerea autorizației de mediu, ulterior fiind necesară viza anuala autorizatii de mediu  (doar pentru operatorii economici care se află pe un cod CAEN autorizabil, lista codurilor fiind regăsită în Ordinul Ministerului 1798/2007);
 • Efectuarea Raportărilor către APM/ANPM privind deșeurile generate;
 • Realizarea evidenței lunară privind gestionarea deșeurilor periculoase și nepericuloase, ținând cont de tipurile acestora. 

În cazul companiilor care desfășoară activități de producție/import sau achiziționează intracomunitar, acesteaau de respectat obligația de a întocmi și depune –  declaratii fondul de mediu

Se pot depune declarații AFM pentru următoarele categorii de produse generate din activitatea de producție sau din import/achiziție intracomunitară:

 • Ambalajele introduse în România și gestionarea deșeurilor generate;
 • EEE-uri;
 • Baterii și acumulatori (individuale sau separate de EEE-uri);
 • Anvelope uzate sau noi;
 • Uleiuri sintetice/semisintetice/minerale;
 • Pungi și sacoșe destinate cumpărăturile;
 • Substanțe periculoase.

Mai exact sunt necesare aceste declarații în cazul activităților de producție, import sau comerț. În funcție de produsele create și/sau de importurile realizate, operatorii economici trebuie să respecte această obligație, cu sarcinile fiscale corespunzătoare către Administrația Fondului pentru Mediu.

Nu sunt necesare aceste declarații în cazul operatorilor economici care importă angro sau produc și oferă pentru export sau o firmă terță care le vinde sub nume propriu.

Este important de menționat că o companie poate avea obligații atât din poziția de generator de deșeuri, cât și din cea de producător sau importator. Din acest motiv, este esențial să se cunoască în detaliu cadrul legal din România în vederea asigurării respectării obligațiilor de mediu și de a contribui la promovarea unei dezvoltări sustenabile a societății.

Lasa un comentariu

Comentariul trebuie sa contina minim 30 de cuvinte pentru a fi publicat!