Iustin Paraschiv, Carmistin: Investiții în energia regenerabilă în fostele zone miniere

Iustin Paraschiv, fondatorul Carmistin care în prezent s-a transformat într-un jucător de prim ordin în industria agroalimentară din țara noastră direcționează cele mai multe fonduri investiționale ale holdingului în sensul dezvoltării durabile în fostele zone miniere.

Așa cum afirmă tânărul om de afaceri român, este important să se investească în proiecte de energie verde în toate regiunile,mai ales în zonele defavorizate, precum fostele regiuni miniere, deoarece acestea:

  • pot contribui la reducerea dependenței de combustibili fosili și la diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, care contribuie la schimbările climatice;
  • pot asigura dezvoltarea companiilor din cadrul Carmistin și în anii ce vin, ceea ce va permite sporirea numărului de locuri de muncă pentru locuitorii acestor zone;
  • vor permite dezvoltarea comunităților, deoarece oamenii nu vor mai dori să plece să  muncească în străinătate în condițiile în care vor avea un trai decent asigurat chiar în zonele în care trăiesc; astfel vom putea asista chiar la repopularea unor sate, unde în prezent doar cei mai în vârstă au rămas. 

Proiectele de energie verde, precum ar fi cele bazate pe surse regenerabile de energie, mai ales acelea referitoare la energia solară, pot oferi o sursă de venit și oportunități de angajare pentru comunitățile din regiunile respective nu doar în meserii specifice combinatelor de creștere a puilor, de porcine sau bovine, ci și în privința altor activități conexe pe care viitoarele investiții Carmistin le vor necesita în anii ce vin.

Cu toate acestea, afirmă Iustin Paraschiv, este important să fie luate în considerare toate aspectele dezvoltării durabile atunci când se implementează proiecte de energie verde în zonele miniere, inclusiv impactul pe care aceste inițiative de viitor le au asupra comunităților locale deja existente și asupra mediului înconjurător. Doar așa se pot lua măsuri pentru a minimiza orice impact negativ. De exemplu, dacă ar fi să ne referim la fostele zone miniere din Oltenia, este necesară o planificare atentă a pașilor ce se vor face în materie de surse de energie regenerabilă, pentru a se putea evita impactul asupra habitatelor naturale sau a resurselor de apă.

În general, dacă ne referim la dezvoltarea durabilă în sectorul agroindustrial, trebuie arătat faptul că aceasta este foarte complexă, dar un mod în care se poate contribui la acest deziderat de sustenabilitate este prin producerea de energie electrică din surse regenerabile. Astfel, se poate elimina dependența de combustibili fosili, care emit gaze cu efect de seră și contribuie la schimbările climatice și în acest mod se poate contribui la protejarea mediului înconjurător.

Panourile fotovoltaice pot avea un impact pozitiv asupra sănătății publice prin reducerea emisiilor de poluanți atmosferici care pot avea efecte negative asupra sănătății umane.

Cu toate că există unele aspecte negative ale panourilor fotovoltaice, precum ar fi costul inițial ridicat al instalării și întreținerii lor, organizația Carmistin a decis amplasarea a nu mai puțin de 10.500 asemenea panouri producătoare de energie verde încă de la jumătatea anului 2022. 

În acest mod se va putea obține un grad din ce în ce mai mare de autonomie în ceea ce privește energia electrică și, mai mult decât atât, se reduc substanțial și emisiile de CO2 din atmosferă. Prin planificarea atentă a instalării și utilizarea tehnologiilor avansate din domeniu, cu siguranță că pe termen lung panourile fotovoltaice se vor dovedi o investiție foarte bună.

Iustin Paraschiv de la Carmistin mizează pe energia verde, iar viitorul îi va da cu siguranță dreptate!