Certificatul constatator este un document esențial în mediul afacerilor și administrativ, care atestă informații legale referitoare la o entitate sau o persoană. Odată cu dezvoltarea tehnologiei, multe instituții și autorități au adoptat procese de emitere a certificatelor constatatoare online, facilitând accesul la aceste informații într-un mod mai rapid și mai eficient.

1. Detalii despre entitate sau persoană:

 • Numele complet al entității sau al persoanei pentru care este emis respectivul certificat constatator online.
 • Codul unic de înregistrare fiscală (CUI) sau codul numeric personal (CNP), în funcție de tipul de entitate sau de persoana vizată.
 • Forma juridică a entității (dacă este aplicabilă), precum societate cu răspundere limitată (SRL), societate pe acțiuni (SA), persoană fizică autorizată (PFA) etc.

2. Stare legală și activități desfășurate:

 • Informații despre starea legală actuală a entității sau a persoanei (exemplu: activă, dizolvată, suspendată etc.).
 • Denumirea și descrierea activităților principale desfășurate de către entitatea sau persoana vizată.

3. Date de contact:

 • Adresa de înregistrare fiscală a entității sau adresa de domiciliu a persoanei pentru care este emis certificatul.
 • Numărul de telefon și adresa de e-mail (dacă este disponibilă) pentru contact și corespondență.

4. Informații suplimentare:

 • Capitalul social (dacă este aplicabil) al entității sau alte informații financiare relevante.
 • Eventuale restricții sau alte observații legale relevante care pot afecta activitatea sau starea entității sau a persoanei.

5. Data emiterii și numărul de înregistrare:

 • Data exactă la care certificatul constatator a fost emis.
 • Numărul unic de înregistrare atribuit certificatului, care servește drept referință în caz de necesitate de verificare ulterioară.

6. Informații despre asociat sau reprezentant legal:

 • Numele și prenumele asociatului sau reprezentantului legal al entității (dacă este aplicabil).
 • Numărul de identificare fiscală (CIF) sau codul numeric personal (CNP) al asociatului sau reprezentantului legal.

7. Istoricul modificărilor:

 • Orice modificări înregistrate în ceea ce privește denumirea, adresa, forma juridică sau alte detalii relevante ale entității sau persoanei.
 • Data și motivul fiecărei modificări, precum și informații despre eventualele documente legale asociate acestor schimbări.

8. Informații de identificare a documentului:

 • Seria și numărul certificatului constatator.
 • Data emiterii și termenul de valabilitate al certificatului.

9. Sursa informațiilor:

 • Menționarea instituției sau a autorității care a emis certificatul constatator.
 • Sigiliul sau semnătura electronică a autorității emitente pentru validarea autenticității documentului.

La ce ajută un certificat constatator

Un certificat constatator este un document oficial emis de Registrul Comerțului sau de autoritățile competente dintr-o țară, care atestă înregistrarea unei entități juridice sau a unei persoane fizice în diverse registre oficiale. Acest document servește la multiple scopuri și poate fi util în mai multe situații, printre care:

 • Confirmarea Existentei Legale: Certificatul constatator atestă că entitatea sau persoana fizică este înregistrată legal în sistemul juridic și fiscal al țării respective.
 • Obținerea Finanțărilor: Băncile și instituțiile financiare pot solicita un certificat constatator pentru a verifica statutul legal al unei entități și pentru a evalua riscurile înainte de a acorda un credit sau un împrumut.
 • Participarea la Licitații și Oferte Publice: Unele licitații publice sau contracte comerciale pot necesita prezentarea unui certificat constatator pentru a dovedi eligibilitatea și conformitatea legală a participanților.
 • Semnarea Contractelor Comerciale: Potențialii parteneri de afaceri pot solicita un certificat constatator pentru a verifica informațiile despre o entitate și pentru a stabili încrederea într-o colaborare comercială.
 • Angajarea și Colaborarea cu Terți: Companiile pot solicita un certificat constatator pentru a verifica înregistrarea legală a unui potențial angajat sau a unui subcontractant înainte de a angaja sau a colabora cu aceștia.
 • Conformitatea cu Legislația Fiscală și Comercială: Un certificat constatator poate fi necesar pentru a demonstra respectarea obligațiilor fiscale și comerciale și pentru a evita sancțiunile legale.

Informațiile despre asociat sau reprezentantul legal oferă transparență și claritate cu privire la persoanele responsabile de gestionarea entității sau a afacerii. Istoricul modificărilor este crucial pentru a înțelege evoluția entității și pentru a identifica eventualele schimbări importante în structura sau înregistrarea legală a acesteia. Informațiile de identificare a documentului sunt esențiale pentru verificarea autenticității certificatului constatator, în timp ce menționarea sursei informațiilor oferă încredere în validitatea documentului. Toate aceste detalii completează imaginea și relevanța certificatului constatator și sunt esențiale pentru a fi luate în considerare în diferite procese comerciale și administrative.